Ongeschikte of onbewoonbare woningen

Hoe 

De burgemeester beslist om een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren.

  • ongeschikt: uw woning heeft minstens 15 strafpunten. Deze strafpunten vindt u terug op het technisch verslag van het woningonderzoek.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.


Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.


U bent bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning:

Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

U bent eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning:

Het is de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk terug in orde brengt. Als de woning echter na een jaar nog steeds op de inventaris staat, zult u als eigenaar een heffing moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of schorsing heeft toegekend. Meer informatie hierover vindt u in de brochure "ongeschiktheid onbewoonbaarheid" onderaan deze pagina.