Overlevingspensioen

Wat 

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Voorwaarden 

U hebt recht op een overlevingspensioen als:

 • u een bepaalde leeftijd hebt. Deze leeftijd wordt opgetrokken tot 50 jaar in 2025.
 • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft (of de periode van wettelijke samenwoonst + het huwelijk) op het ogenblik van overlijden, behalve:
  • als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • als er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.
 • u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt (behalve in het geval van een overgangsuitkering).

Wie op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden om een overlevingspensioen te krijgen, kan recht hebben op een overgangsuitkering gedurende:

 • 12 maanden (zonder kinderlast)
 • of 24 maanden (met kinderlast).

Voor de uitbetaling van het overlevingspensioen zal u dan moeten wachten tot u van een eigen rustpensioen geniet.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer:

 • u hertrouwt
 • uw beroepsinkomsten bepaalde grenzen overschrijden.
Hoe 

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

U maakt hiervoor best een afspraak met de dienst burgerzaken. Zij helpen u graag op weg. U blijft ook zonder afspraak welkom tijdens de openingsuren overdag, maar het kan dan wel iets langer duren. Op dinsdagavond is een afspraak wel noodzakelijk.