Schildehof

Schildehof herbergt een enorme rijkdom aan erfgoed- en natuurrelicten. Het is dan ook één van de prioriteiten van de gemeente om deze relicten te bewaren en in stand te houden. Er wordt hard gewerkt aan een visie en een daaruit voortvloeiend erfgoedbeheerplan voor de hogere overheid.
 

Er is al actie ondernomen

  1. Om verdere schade aan de relicten te vermijden, heeft de gemeente recent in samenwerking met het Regionaal Landschap de Voorkempen de gevaarlijke overhangende begroeiing boven de restanten van het badhuis laten verwijderen. Het wegnemen van de klimop, die in en tussen de relicten groeit, is te gevaarlijk. Deze kan wel in toom worden gehouden door ze regelmatig bij te snoeien.
  2. De oude afzetting die rond het badhuis was aangebracht is verwijderd en vervangen door een mooie kastanjehouten omheining ter hoogte van het pad en twee ecologische takkenwallen aan de zijkanten van het badhuis. Een takkenwal vormt een natuurlijke afscherming. Het is een ideale leef- en broedplaats voor kleine vogels en zoogdieren zoals wezels, egels, insecten enz. en heeft bijgevolg een hoge natuurwaarde.
  3. Ten slotte plaatste het Regionaal Landschap de Voorkempen ook nog een infobord aan het badhuis met historische informatie over de plaats.

Meer informatie over deze actie vindt u op Schilde Schittert.

Logo Schilde Schittert