Afschrift geboorteakte

Wat 

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Hoe 

U kunt een afschrift van een geboorteakte online aanvragen via het e-loket van uw gemeente.