Uittreksel uit het strafregister

Wat 

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Hoe 

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent (in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister).

Het is belangrijk dat u de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Neem hiervoorstrafregister [at] schilde.be ( contact op met de dienst burgerzaken) Vergeet uw identiteitskaart niet mee te nemen naar uw afspraak.

Digitaal
U vraagt het attest aan met uw E-Id. In de meeste gevallen ontvangt u onmiddellijk het attest in uw mailbox.