Vaccinaties voor onze gemeente

U laten vaccineren is het beste plan

In januari van dit jaar startte de vaccinatie. Het doel? Uzelf en de mensen rondom u beschermen, zodat u binnenkort - samen met miljoenen anderen - uw vrijheid kunt herwinnen. Hoe hard kijkt u niet uit om terug samen met uw vrienden op café of restaurant te gaan, uw (groot)ouders te knuffelen of naar een concert of sportwedstrijd te gaan kijken?

Vaccinatie is de belangrijkste troef om de coronapandemie te stoppen!

Vaccinatie voorkomt dat u ernstig ziek wordt en het kan zo ook levens redden. Door u te laten vaccineren, neemt dus de druk op de zorg af en daalt het sterftecijfer.

Planning

januari - februari:  woonzorgcentra en zorgpersoneel
In januari werd al een groot deel van de bewoners van woonzorgcentra gevaccineerd. Het overige deel is nu aan de beurt, samen met het personeel van ziekenhuizen en het zorgpersoneel, en de artsen en verpleegkundigen in uw buurt. 

maart: 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen
In maart is het de beurt aan 65-plussers, mensen met chronische ziektes en de essentiële beroepen.

rest van de bevolking
De rest van de volwassen bevolking wordt gevaccineerd van zodra er voldoende vaccins zijn (vermoedelijk vanaf mei). 

Oproepingsbrief en reservatiesysteem

U wordt verwittigd als u aan de beurt bent. U ontvangt van de Federale overheid een brief met de datum, plaats en het uur van vaccinatie. Vervolgens kunt u uw reservatie online bevestigen of verzetten.

Vaccinatiecentrum

De Eerstelijnszone Voorkempen heeft een vaccinatiecentrum ingericht voor alle volwassen inwoners uit Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. U wordt gevaccineerd in het:

  • Provinciaal Vormingscentrum
    Smekenstraat 61
    2390 Malle

Hoe verloopt uw vaccinatie?

STAP 1: het onthaal
U checkt in. De onthaalmedewerker controleert uw identiteitsgegevens. U wordt begeleid naar een van de acht administratieve ruimtes. Als u zich te vroeg meldt, mag u even plaatsnemen in een bufferruimte.

STAP 2: de administratieve ruimte
Een verpleegkundige geeft u info over het vaccin en over eventuele nevenwerkingen. Uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand wordt overlopen. Uw vaccin wordt geregistreerd en er wordt onmiddellijk een afspraak met u gemaakt voor een tweede inenting (indien nodig).

STAP 3: de vaccinatieruimte
De verpleegkundige vaccineert u. Er is één type vaccin per vaccinatieruimte.

STAP 4: de wachtruimte
Na de vaccinatie blijft u nog een kwartier 'in observatie' in de wachtruimte. Er is een medewerker in de buurt om stoelen te ontsmetten en om eventuele nevenwerkingen te signaleren. Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en begeleiders.

Nuttige links

Provinciaal vormingscentrum Malle