Voorlopig rijbewijs

Wat 

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagens) kunt u kiezen uit twee modellen:

 • Model 36: voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. De begeleider wordt op het voorlopig rijbewijs vermeld. 
 • Model 18: voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voor het besturen van voertuigen uit andere categorieën bestaat een derde soort voorlopig rijbewijs. Contacteer de dienst burgerzaken voor meer informatie.

Een begeleider moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • sedert ten minste acht jaar titularis zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B (6 jaar indien de leerling gaat voor een andere categorie dan B)
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 24 jaar voor categorie C, CE, C1, C1E
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 27 jaar voor categorie D, DE, D1, D1E
 • geen vervallenverklaring van het recht tot sturen hebben opgelopen binnen de drie laatste jaren
 • de verblijfsvoorwaarden in België vervullen
Voorwaarden 
 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.


Nieuw vanaf 1 februari 2019

Voorlopig rijbewijs M12: voor kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs is verlopen én die geen drie jaar wensen te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 aan te vragen. U kunt het voorlopig rijbewijs M12 komen halen als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • De aanvrager moet houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur nog geen drie jaar is verstreken.
 • Het theoretisch examen moet nog geldig zijn.
 • De aanvrager moet minimum 6 uren praktische rijlessen in een erkende rijschool hebben gevolgd nadat de geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen was.
 • Eén of twee begeleiders moeten worden aangeduid (met begeleidersattest).
Hoe 

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen 

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider:

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • elektronische identiteitskaart
 • recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden)

Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider:

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • begeleidersattest
 • elektronische identiteitskaart
 • recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden)

Voor de aanvraag van het voorlopig rijbewijs moet u zelf naar de dienst burgerzaken komen.

Prijs 

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel: 20 euro