Over Albert Van Dyck

Albert Van Dyck was één van de vaandeldragers van het animisme. De prachtige landschappen van onze gemeente inspireerden hem meer dan 20 jaar lang. Schilde heeft 298 werken van Van Dyck in bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap.

Toen Van Dyck begon als kunstenaar, was het expressionisme de gezaghebbende kunststroming in de Vlaamse kunstwereld. Als animist reageerde hij hierop. Hij richtte zich meer op het introspectieve. Albert Van Dyck evolueerde naar een zuiver picturale schilderkunst, waarbij hij vooral aandacht schonk aan het kind en aan het schrale Kempische landschap, in het bijzonder de omgeving van Schilde waar hij verbleef.

Albert Van Dyck

 

1902: Hij wordt geboren in Turnhout.
1931: Hij verhuist naar Schilde.
1951: Hij overlijdt.