Corona noodfonds voor verenigingen

Vlaanderen stelt een Vlaams Noodfonds ter beschikking vanwege de impact die het coronavirus heeft op het verenigingsleven. Alle Vlaamse steden en gemeenten krijgen dertig procent van het noodfonds. Ook Schilde zal dus beroep kunnen doen op een bepaald budget. 

Voor wie?

  • Erkende en niet-erkende verenigingen

Organisatoren van bestaande en nieuwe evenementen kunnen binnenkort een steunaanvraag doen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. 

Welke activiteiten komen in aanmerking? 

  • De aanvraag voor verenigingen zal gaan over activiteiten tussen 13 maart 2020 en 13 maart 2021.

Welke kosten komen in aanmerking?

  • Gemaakte onkosten voor een activiteit die geannuleerd moest worden.
  • Gemaakte onkosten voor beschermingsmiddelen, hygiënische maatregelen, social distancing maatregelen en/of bubbelwerking.
  • De vermindering of het mislopen van inkomsten.

Voorwaarden

Voorwaarden voor erkende verenigingen

  • Alle vermelde onkosten moeten ondersteund worden door beschikbare bewijsstukken (facturen, kassatickets, onkostennota’s, overschrijvingsbewijzen,….). Deze dient u bij de aanvraag toe te voegen.
  • Enkel onkosten, vermindering of mislopen inkomsten over de periode van 13 maart 2020 tot en met 13 maart 2021 komen in aanmerking.

Bijkomende voorwaarden voor niet-erkende verenigingen

Voeg het volgende mee toe aan uw aanvraag:

  1. Activiteitenplanning van de voorgaande jaren (2017-2020). (De niet-erkende vereniging dient minimaal 2 activiteiten op jaarbasis te organiseren.)
  2. Een in 2020 opgestarte niet-erkende vereniging bezorgt een planning en een motivatie over de impact van corona op hun werking.

Dien uw aanvraag in

Reglement